สัตว์เลี้ยงในฟาร์มเป็นสัตว์เลี้ยง - November 27,2020